VKR – Velux International Learning & Conference Center

2012

Bygherre:        VKR Holding A/S
Beliggenhed:   Hørsholm
Ydelse:            Ingeniørrådgivning
Årstal:             2011-2012
Areal:              660 m2
Arkitekt:         tnt

Opførelse af et nyt konference- og undervisningscenter. 

Projektet omfatter nedrivning af eksisterende staldbygning med henblik på opførelse af ny bygning, der forbindes med eksisterende bygning via en mellemgang, hvor køkkenfaciliteterne opgraderes.

Projektet tager udgangspunkt i VKR Holdings mission:

“Bring daylight, fresh air and a better environment into people’s everyday lives.”

Den nye bygning er centreret omkring en teknikrumskerne, indeholdende toiletter, depoter og teknikrum. Omkring denne kerne er foyer, tre undervisningslokaler (tilsammen 62 personer) samt konferencesal (120 personer).

Der er arbejdet med stor fleksibilitet i bygningen - de bærende konstruktioner og installati-oner er udformet således, at undervisningslokaler og konferencesal åbnes mod hinanden og dermed tilpasses diverse behov. Bortset fra teknikrumskernen går alle rum til kip, og der er arbejdet med at sikre en god dagslystilgang via ovenlys.

I materialerne er der arbejdet med tilpasning til det omkringliggende miljø, og der er ind-vendigt sikret et godt miljø, både gennem materialer, som tilgodeser det akustiske miljø, og materialer, som ikke afgasser til omgivelserne. Derudover indgår LAR i projektet, idet regnvand fra tag afledes til nærliggende sø.