Vibevej

2016

Bygherre:    Aberdeen Asset Management
Beliggenhed: København
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Årstal:  2013-
Areal: 4.000 m²AI Sprog er rykket ind som lejer på ovennævnte adresse. Bygningen blev oprindeligt anvendt som kontorbygning, men efter afslutning af renoveringen fungerer bygningen nu som undervisningslokaler for voksne.

I den forbindelse er funktionskrav til undervisningsbygningen opgraderet til nuværende krav, herunder opdatering af tekniske anlæg. 

Wissenberg har udført forundersøgelser samt registreringer af eksi-sterende forhold og dermed bistået udlejer med indretningsløsninger. 

I projekteringsforløbet har det været vigtigt at bevare bygningens bestående værdier og tilføre nye tiltag, der forøger især de indeklimatekniske forhold.