Vanløse Skole

2008

Bygherre:    Københavns Kommune
Beliggenhed: København 
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Byggeudgift:   76 mio. kr.
Årstal:  2003-2008
Arkitekt: Holm og Grut





Om- og tilbygning af en ældre kommuneskole fra 1914-1915, omfattende nye idrætsfaciliteter (ny sportshal), modernisering af eksisterende klasse- og faglokaler, pædagogisk center samt udvidelse af indskoling og SFO.