Trylleskoven

2008

Bygherre:    Solrød Kommune
Beliggenhed: Solrød
Ydelse: Bygherrerådgivning
Årstal:  2006-2008
Areal: 40 ha

Udvikling af byområde med ca. 650 boliger, infrastruktur, rekreative arealer, ny folkeskole, institutioner, støjvold samt eventuelt ny s-togstation.

Rådgivningen omfattede udvikling af strategiplan, udarbejdelse af tids- og handlingsplan, programmering og indledende undersøgelser. Derudover blev der arbejdet mere indgående med skoleudbygningsplanerne, der bl.a. omfattede byggeprogrammering, herunder brugerinvolvering, skole/SFO-interaktion inden for eksisterende rammer, tids- og handlingsplan samt afvikling af projektkonkurrence, herunder sekretær for dommerkomité.

Er ikke kommet til udførelse.