Solrød Idrætscenter

2008

Bygherre:    Solrød Kommune
Beliggenhed: Solrød 
Ydelse: Bygherre- og totalrådgivning
Årstal:  2004-2008
Areal: 2000 m² nybyggeri og 1000 m² ombygning
Arkitekt: Witraz arkitekter, nu Rambøll

 

Bygherre- og totalrådgivning i forbindelse med tilbygning af ny idrætshal og ombygning af Solrød Idrætscenter (SIC).

Første etape indeholdt en ny idrætshal på ca. 2.000 m².

Anden etape omfattede:
• Flytning af ungdomsskolens administration til SIC.
• Indretning af caféområde med anretterkøkken mv.
• Indretning og aptering af mødelokaler, motionsrum og 
   aktivitetsrum.
• Etablering af ungdomsklub i det oprindelige cafeteria.
• Samlet brandstrategi for hele idrætscentret.