Sølund Plejecenter

2014

Bygherre:    samvirkende Boligselskaber v/ KAB og Københavns Kommune
Beliggenhed: Nørrebro, København
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Byggeudgift:   830 mio. kr.
Årstal:  2012-2014
Areal: 35.500m²
Arkitekt: Witraz og Entasis
Landskabsarkitekt: BOGL
Øvrige:                      Wessberg (delt ingeniørrådgivning)
  Projektet omfattede nedrivning af de eksisterende bygninger og etablering af 384 plejeboliger i varierende størrelse, dertilhørende servicearealer, en ny daginstitution, erhvervslokaler, parkeringskælder og park. 

Det vindende projekt indeholdt en karrélignende bebyggelse med tre tæt forbundne bygninger i forskellig højde samt en lavere bygning, der skulle rumme daginstitutionen. Gårdrummmene ville have forskellige temaer, og imellem søerne og Ryesgade ville der være anlagt et parklignende byrum. 

I fremtidssikringen af det nye Sølund ville der være fokus på velfærdsteknologi, energioptimering og bæredygtighed. Der ville bl.a. blive arbejdet med ”cradle-to-cradle”-principperne for materialer, udnyttelse af regnvand, totaløkonomiske beregninger samt nyttehaver på taget. Beboerne fra hele området omkring indre Nørrebro ville få adgang til dette rekreative område og derved øge åbenheden mellem nærområdet og Sølund. 

Efter udarbejdelsen af dispositionsforslag er projektet blevet stoppet.