Smørum Gårdhuse

2019

Bygherre: Egedal Boligselskab, v/ KAB
Beliggenhed: Smørumnedre
Ydelse: Totalrådgivning
Byggeudgift: 162 mio. kr.
Årstal: 2019-2022
Areal: 11.615 m²Wissenberg er totalrådgiver på renoveringen af 137 gårdhuse fra 1976 i Egedal Boligselskabs afdeling, Smørum Gårdhuse. Egedal Boligselskab er repræsenteret ved KAB, og renoveringen sker på baggrund af en eksisterende helhedsplan og en rammeaftale med KAB. 

Renoveringen omfatter blandt andet etablering af nyt terrændæk, ny let facade mod gårdhaverne, nye badeværelser og køkkener samt flytning af installationer i jord.

Wissenbergs ydelser inkluderer dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, EU-udbud, indstilling og kontrahering, udførelse, aflevering, beboerproceshåndtering og genhusning. Tegnestuen Vandkunsten er med som underrådgiver i forhold til arkitektur og landskab (haver).