Skovhuset

2014

Bygherre:    Lejerbo
Beliggenhed: Hillerød 
Ydelse: Bygherrerådgivning
Byggeudgift:   160 mio. kr.
Årstal:  2010-2014
Areal: 8.270 m²

 

Nyopførelse af et pleje- og demensdagcenter, omfattende 104 plejeboliger og ca. 1.300 m2 serviceareal. 

Opgaven byder på bygherrerådgivning med ajour-føring og optimering af et eksisterende byggeprogram inkl. brugerinddragelse, håndtering af myndighedskrav, granskning af hovedprojekt, prækvalifikation og EU-udbud i en totalentreprise, bygherreleverancer i hovedentrepriser, bedømmelse af tilbud, entrering, granskning af entreprenørprojekter og derefter overordnet bygherretilsyn under udførelsen inkl. tids- og økonomiopfølgning. En del af opgaven omfatter ligeledes rådgivning med forberedelse af velfærdsteknologier.

Endelig omfatter opgaven udnyttelse af grundens beskaffenhed og skovagtige karakter bedst muligt med hensyn til placering af byggeriet, for derved at skabe et spændende udeområde for beboere og besøgende.

Med en almen boligorganisation som bygherre og en kommune som fremtidige brugere af plejecenteret, er det bygherrerådgiverens opgave, i en dialogbaseret proces, at sikre bl.a. koordinering mellem de indblandede parter samt at forholde sig til egnede, tekniske løsninger, der fremtidssikrer byggeriet.