Skoleparken I

2018

Bygherre:

AB Gladsaxe, afdeling 17

Art:

Bolig/nedrenovering og nybyg

Ydelse:

Totalrådgivning

Årstal:

2011-

Areal:

18.430m²
Gennemførelse af helhedsplan for bevaringsværdig bebyggelse med støtte fra LBF.

Nedrenovering samt genopførelse af 241 boliger, herunder 52 tilgængelighedsboliger samt nyopførelse af 27 almene boliger og et fælleshus.

Det oprindelige dispositionsforslags budget lå over den af Landsbyggefonden udmeldte, økonomiske ramme. Med ønsket om at finde den bedste løsning for renovering af bebyggelsen blev alternative renoveringsløsninger undersøgt og vurderet. I tæt dialog med Landsbyggefonden og kommunen har et større analysearbejde været gennemført. En analyse, som bl.a. har indeholdt en evalueringsmatrix, baseret på DGNB-certificering. Den fundne løsning med nedrenovering og genopførelse sikrer fastholdelse af bevaringsværdierne samtidig med, at bebyggelsen fremtidssikres og den økonomiske ramme holdes.

Det har været væsentligt for boligorganisationen, at der blev fundet en løsning for bebyggelsen, som både var fremtidssikret og driftsmæssig rentabel.

Opføres i BR 2015.

Der etableres solcelleanlæg på fællesvaskeribygning.

LAR-projekt