Sjællandshuse

2016

Bygherre: SAB, v/ KAB
Beliggenhed: København SV
Ydelse: Totalrådgivning - projektering, processtyring
i forbindelse med beboerinddragelse,
fagtilsyn og byggeledelse
Byggeudgift: 45 mio. kr.
Årstal: 2013-2016
Areal: 4.800 m²

Sjællandshuse ligger på kanten af to meget forskellige områder i København. Til den ene side er Vestre Kirkegårds luftige, grønne arealer nærmeste nabo. I den modsatte retning forgrener Kgs. Enghaves og Sydhavnens boligområder sig ind imellem tung trafik. 

Wissenberg gennemfører som totalrådgiver fremtidssikringen af Sjællandshuse. Projektet indebærer blandt andet vinduesudskiftning, udvendig efterisolering og etablering af altaner. Som en del af fremtidssikringen sikres det, at lejlighederne gennemlyses. Brystningerne nedbrydes, og der etableres vinduespartier til gulv i alle opholdsrum. Gavlene efterisoleres, så indeklimaet i gavlboligerne forbedres. Efterisoleringen bidrager tilsvarende til at optimere ejendommens samlede energiforbrug. Projektet indebærer også en omfattende miljøsanering.

Der har været gennemført en grundig beboerdemokratisk proces for at identificere en løsningsmodel, som projektets parter er tilfredse med. Som en del af beboerprocessen blev der udarbejdet et tilvalgskatalog, der danner grundlag for beboernes tilvalg, herunder mulighed for etablering af altan/fransk altan.