Sjællandsgade 22

2016

Bygherre: fsb
Beliggenhed: København, Nørrebro
Ydelse: Bygherre- og totalrådgivning
Byggeudgift: 36 mio. kr.
Årstal: 2008-2016
Areal: 4.800 m²Sjællandsgade 22 består af 52 almene ungdomsboliger. Boligerne stod for at skulle renoveres, men det skulle ske på en måde, så konsekvenserne for huslejen ville ligge inden for de studerendes økonomiske råderum. Det skete bl.a. i dialog med Københavns Kommune og Landsbyggefonden. 

Efter udarbejdelse af en tilstandsrapport og gennemførelse af akutte påbudsarbejder, udarbejdede og gennemførte Wissenberg en helhedsplan, der ville fremtidssikre de 52 ungdomsboliger. Helhedsplanen omfattede istandsættelse af klimaskærm, udskiftning af installationer, renovering af badeværelser, indretning af fire nye boliger, om- og tilbygning med nye fælleskøkkener på boligetagerne, nye fællesfaciliteter i tagetagen, solcelleanlæg samt regnvandsopsamling til toiletskyl - alt med ønsket om en fremtidig grønnere profil. Gennemførelse af helhedsplanen havde stor fokus på beboerinddragelse, bl.a. med afholdelse af workshops, fokusgrupper m.m. Der gennemførtes sideløbende et forsøgsprojekt med digitalt beboerdemokrati.