Sionsgade daginstitution

2018

Bygherre:             Københavns Kommune
Beliggenhed:        Østerbro, København
Ydelse:                 Ingeniørrådgivning
Årstal:                  2012-
Areal:                   2.800 m²
Arkitekt:              Nøhr & Sigsgaard A/S
Totalentreprenør: Enemærke og Pedersen

Institutionen skal rumme 20 vuggestue- og børnehavegrupper og udføres i lavenergiklasse 2015.

Institutionen opføres i tre etager omkring et indre gårdrum med tagterrasser på 1. og 2. sal. Byggeriets bærende betonkonstruktioner udføres som tværgående indervægge og elementdæk. Facaderne udføres som præfabrikerede, lette facadeelementer med to forskellige typer beklædning – plane, indfarvede eternitplader på gårdfacaden og yderfacadens stueetage samt malerbehandlede sinusplader på yderfacadens 1. og 2. sal. 

Som led i den grønne profil udføres taget som grønt mos-sedum tag, og der vil på den lidt tilbagetrukne stueetage blive opsat trælister til begrønning, ligesom der på den indre gårdfacade vil blive monteret stålwirenet til slyngplanter. 

Som en del af entrepriseaftalen er der for første gang i Københavns Kommunes regi arbejdet med incitamentsaftale (driftaftale) omkring sikring af energiforbruget i driften. 

Som en del af rådgiveraftalen indgår Wissenberg som energiansvarlig i 5-års driftsaftalen.