Risbjergskolen

2014

Bygherre: Hvidovre Kommune
Beliggenhed: Hvidovre
Ydelse: Bygherrerådgivning
Årstal: 2014
Areal: Ca. 10.225 m2Wissenberg har forestået EU-udbud med indledende prækvalifikation af fem bydende totalrådgiverteams. EU-udbuddet omfattede udarbejdelse af byggeprogram, konkurrencetekniske betingelser og diverse bilag samt vurderingsmodel, besigtigelse af lokaliteten, bedømmelse, indstilling og opstart på kontrahering. 

Risbjergskolen har tidligere gennemgået en tagrenovering på dele af skolen. Projektet omfatter 2. etape af tagrenoveringen samt option på delvis udskiftning af vinduer og døre.