Præstø Multicenter - Idræts- og sundhedscenter

2015


Bygherre:    Vordingborg Kommune
Beliggenhed: Præstø
Ydelse: Ingeniørrådgivning - projektering
Årstal:  2011-
Areal: 5.800m²
Arkitekt: CUBO Arkitekter og Force 4
Landskab: HJ Landskab
Totalentreprenør: CG Jensen


 

Opførelse af multicenter, indeholdende 40 plejeboliger med tilhørende service- og personale-arealer, et sundhedscenter til træning og sundhedsrådgivning samt idrætsfaciliteter, hvor alle aldersgrupper er velkomne til at deltage i forskellige motions- og idrætstilbud.

I forbindelse med opførelse af multihuset i Præstø er fokus rettet mod lavenergi og brug af naturens ressourcer, bl.a.:

  • Solens energi udnyttes til drift af tekniske anlæg.
  • Ventilationsanlæg opbygges, således at luftskiftet tilpasses brugsmønstret i boligerne.
  • Regnvand føres i åbne render frem til engarealer og mindre vandhuller, hvor vandet for-damper. Samtidig sikres legesteder for områdets børn, levested for de lokale dyrearter og en optimering af belastningen på byens renseanlæg.

1. præmie i designkonkurrence.