Nyboder

2014

Bygherre:    Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Beliggenhed: Hjertensfrydsgade og Delfingade, København
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Årstal:  2008-2014
Areal: 2.469 m²
Arkitekt: Arkitema i samarbejde med Baumanns Arkitekter og E. Troelsgaard.
         

Pilotprojekt i forbindelse med renovering og modernisering af Nyboders Gule Stokke.

Stokkene, der har været fredet siden 1918, er oprindeligt opført på Chr. IV’s initiativ og er en vigtig del af den danske kulturarv.

Arbejdet omfatter renovering af klimaskærm, lejlighedssammenlægninger, fugtsikring, nye badeværelser og køkkener, nye tekniske installationer, herunder ny fjernvarmeforsynet varmecentral, balanceret ventilation med varmegenvinding, mobilsug, afløb i jord samt regnvandsanlæg for toiletter og vaskemaskiner.

At indbygge tekniske installationer i disse huse er en særlig udfordring, da Kulturarvsstyrelsen stiller skrappe krav om, at installationerne ikke må skæmme funktionelt eller arkitektonisk i de små boliger. Rådgivere og udførende har derfor arbejdet tæt sammen om at løse og indbygge de tekniske anlæg. Derudover er der til projektet udviklet en særlig emhætte samt tagvinduer til ventilering af boligerne, da der ikke må etableres traditionelle taghætter.

I projektet er indarbejdet et programmerbart web interface, som samler informationer fra alle tekniske anlæg. Herved kan Driften let og overskueligt hente nødvendige driftsdata samt modtage alarm ved kritiske tilstande på ventilationsaggregater, varmtvandsproduktion, varmeanlæg, regnvandsopsamling, pumpebrønde mv.