Munkevangen

2019

Bygherre: fsb
Beliggenhed: København NV
Ydelse: Totalrådgivning, med særlig vægt på
beboerinddragelse
Byggeudgift: 450 mio. kr.
Årstal: 2015-2020
Areal: 27.453 m²
Bedre boliger, bedre bygninger, bedre udearealer og bedre socialt liv. Det er sædvanligvis formålet med en helhedsplan, og en sådan har Wissenberg udviklet for Munkevangen. Munkevangen omfatter 393 boliger, fordelt på seks længer i tre og fem etager, opført i 1944, og er typisk for 40’ernes byggerier med fornuftige byggetekniske løsninger samt gennemprøvede og ikke for dyre materialer. 

Wissenberg har medvirket til at færdigudvikle helhedsplanen for derefter at stå for dens gennemførelse som totalrådgiver. Helhedsplanen omfatter bl.a. renovering eller opretning af badeværelser og køkkener, varmesystem, ventilation, fuger og murværk, altaninddækninger samt udskiftning af vinduer og altandøre. Derudover er der foreslået omlægning og forbedring af udearealer, ombygning af fælleshus og etablering af niveaufri adgang. Endelig er der lagt op til etablering af en række tilgængelighedsboliger, omdisponering af nogle boliger samt udnyttelse af tagetagerne til beboelse.

For at udnytte eventuelle synergieffekter koordineres projektet med den boligsociale helhedsplan, der også er udviklet for området. Helhedsplanen bliver realiseret med støtte fra Landsbyggefonden.