Margrethehusene

2017

Bygherre: Lolland almennyttige Boligselskab, v/ DAB
Beliggenhed: Maribo
Ydelse: Total- / teknisk bygherrerådgivning
Byggeudgift: 80 mio. kr.
Årstal: 2014-2017
Areal: 2.600 m²







Margrethevænget var en nødlidende og utidssvarende etagebebyggelse med 111 boliger. Man valgte derfor en totalløsning, hvor bebyggelsen blev revet ned og forvandlet til en ny rækkehusbebyggelse med 37 nye boliger og tilhørende udearealer. I projektet indgik udarbejdelse af en helhedsplan for Margrethevænget med efterfølgende udbud i totalentreprise. De 37 nye familieboliger blev opført oven på de eksisterende fundamenter i form af 1-etages rækkehuse. Wissenberg var totalrådgiver til og med godkendelsen af forprojektet (myndighedsprojekt) og fungerede derefter som teknisk bygherrerådgiver.

Boligerne er opført som lavenergiklasse 2020. Der kom solceller på sydvendte tagflader og grønne sedumtage mod nord, som reducerer mængden af regnvand, der ledes til kloak. Boligerne blev bygget med fokus på et godt indeklima og tilgængelighed for kørestolsbrugere. Der anvendtes robuste materialer, som kræver et minimum af vedligeholdelse.