Lersø Parkallé 2

2018

Bygherre: Lejerbo
Beliggenhed: København
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Årstal: 2011-
Areal: Nybyggeri 3.334 m2
Renovering 2.531 m2
Totalrådgiver og
arkitekt:
Zeso Architects


Ombygning af eksisterende maskinmesterskole  fra 1953, opførelse af 2 lavere bygninger i 2 og 3 etager samt nybyggeri af boligtårn på 10 etager. 

Bygningerne skal danne rammen om 25 boliger til sindslidende for Socialforvaltningen København samt 136 ungdomsboliger for Lejerbo.

Højhuset markerer sig som et landmark i 10 etager og gives således en særlig karakter og placering som afslutning af facadeforløbet langs Jagtvej og en markering af hjørnet ud mod krydset. I den cirkulære, solitære bygning placeres hovedparten af ungdomsboliger, ca. 76. Facadeflugten bliver trukket en anelse tilbage, så man samlet opnår oplevelsen af en fritstående bygning, placeret i et parklignende landskab.

De eksisterende bygninger ændres konstruktivt kun i stærkt begrænset omfang og kun lokalt som følge af ændrede vægge mv. i boliger. De eksisterende installationer genanvendes i størst muligt omfang og suppleres med vand, varme og afløb samt el- og svagstrømsinstallationer i henhold til relevante myndighedskrav. Bygningernes klima-skærm optimeres i retning af krav jf. lavenergiklasse 2015, f.eks. ved udskiftning af vinduer og efterisolering af lofter. 

Ud over velfungerende lejligheder, suppleres disse af en række fælles faciliteter, der understøtter projektets fokus på fællesskabet som omdrejningspunkt for det sociale liv i den samlede bebyggelse. Synergien med det kommende boligprojekt til sindlidende skaber en særlig identitet for bebyggelsen.