Kulturhuset i Valhalsgade

2011

Bygherre:    Københavns Kommune
Beliggenhed: København
Ydelse: Totalrådgivning
Årstal:  2008-2011
Areal: 900 m²

Spydspidsprojekt for Københavns Kommune i forbindelse med værtskabet for FN’s Klimakonference i 2009. En klassisk industribygning fra 1953, opført af lyskildeproducenten Osram, i fabriksstøbt ”chokbeton” og dermed et af Danmarks allerførste elementbyggerier. Foruden kulturelle aktiviteter rummer huset projekt- kontoret for Haraldsgadekvarterets Områdeløft.

Projektet er gennemført i samarbejde med husets brugere, Haraldsgadekvarterets Områdeløft samt relevante produktionsvirksomheder, som f.eks. Rockwool, Velux og Osram.

Wissenberg har fungeret som totalrådgiver og forestået projekterings- og byggeledelse, været ansvarlig for brugersamarbejde (bl.a. byggeudvalgsmøder, workshop m.m.), for sponsoraftaler og koordinering med samarbejdspartnere, mediedækning og profilering i samarbejde med mediemedarbejdere fra Københavns Ejendomme samt Teknik- og Miljøforvaltningen.