Københavns åbne Gymnasium

2018

Bygherre: Københavns åbne Gymnasium
Beliggenhed: København, Sydhavnen
Ydelse: Projektering
Byggeudgift: 15 mio. kr.
Årstal: 2017-2018
Areal: 446 m²Projektering af ny undervisningsbygning til brug for musik-, idræts- og dramaundervisning, som Københavns åbne Gymnasium skulle opføre. Bygningen skulle være et treetagers hus, fordelt på 446 m², med musik- og øvelokale i stueetagen, danserum med tilhørende depot, et ekstra øvelokale på 1. sal og et teknikrum på 2. sal. 

Wissenberg var totalrådgiver i forbindelse med planlægningen af bygningen, og opgaven indeholdt alle ingeniørydelser vedrørende konstruktioner, VVS, ventilation og el samt lys og lyd. Eksempelvis projektering af VVS-installationer og ventilation, projektledelse samt økonomi- og tidsstyring.

I projektet var der et særligt fokus på at skabe et funktionelt indeklima for den fremtidige brug af lokalerne, da det var vigtigt for brugerne at skabe gode rammer for deres musik-, drama- og idrætsundervisning. Da bygherren ikke ønskede synlige installationer, blev der arbejdet meget med integrering af installationer. Bl.a. indbyggedes ventilationen i akustikvægge og lofter. I musikrummet var der planlagt gulvvarme, mens radiatorer i danse-/dramalokalet skulle indbygges i de akustiske vægge. Planen var, at bygningen skulle have solceller indarbejdet i tagkonstruktionen.