Kirstinedalsskolen

2015

Bygherre: Køge Kommune
Beliggenhed: Køge
Ydelse: Totalrådgivning - programmering,
projektering, byggeledelse og
fagtilsyn
Byggeudgift: 6 mio. kr.
Årstal: 2013-2015
Areal: 3.000 m²
Samarbejdspartnere:: Bjerg Arkitektur og Teknologisk Institut


Kirstinedalsskolen skulle energirenoveres, og projektets fokus var at minimere energiforbruget til den lavest mulige pris. I projektet indgik derfor effektivisering af energiforbrug fra ventilationsanlæg, CTS-styring og effektivisering af varmeanlægget. Bl.a. blev der etableret ny, balanceret ventilation og projekteret et nyt varmeanlæg (udskiftning af gaskedel). 

Først blev der foretaget en byggeteknisk gennemgang af skolen. Gennemgangen dannede derefter grundlag for en analyse af energirentable tiltag, bl.a. på baggrund af totaløkonomiske vurderinger. Med udgangspunkt i analyserapporten, som også indeholdt et økonomisk overslag for gennemførelse af arbejderne, bistod Wissenberg bygherren med at finde den rigtige fremtidssikring af byggeriet inden for den økonomiske ramme, der var tilgængelig. For at skolen så vidt muligt kunne fungere normalt, blev projekteringen foretaget med henblik på, at størstedelen af projektet skulle gennemføres i løbet af efterårsferien.