Holdkærparken

2017

Bygherre:    PAB
Beliggenhed: Amager
Ydelse: Totalrådgivning
Årstal:  2005- 2017
Areal: 12.400m²
Arkitekt:

tnt

Renovering af rækkehusbebyggelse med 241 boliger i to etager fra 1988-1990.

Wissenberg har igennem en årrække været tilknyttet som rådgiver på projektet og har udarbejdet en helhedsplan for bebyggelsen.

Wissenberg har endvidere hjulpet afdelingsbestyrelsen og boligselskabet med opgaver omkring støtte fra Landsbyggefonden samt de beboerdemokratiske processer i forbindelse med igangsætning af projektet.

Renoveringen omfatter:

Totalrenovering af badeværelser inkl. nyindretning og gulvvarme.

Energitiltag i form af efterisolering af tage.

Grundet myndighedskrav om at leve op til nutidige energikrav skal konstruktionerne i og omkring tagene delvist udskiftes, herunder tagvinduer og kviste. 

Endelig repareres revner i lofter og vægge.