Højbjerg Vænge

2019

Bygherre: Herlev Almennyttige Boligselskab afd. 1002,
v/ DAB
Beliggenhed: Herlev
Ydelse: Totalrådgivning ifm. renovering, ombygning
og nybyggeri
Byggeudgift: 715 mio. kr.
Årstal: 2014-2022
Areal: 39.489 m²

Wissenberg er som totalrådgiver med til at realisere helhedsplanen for renoveringen af DAB afd. 1002, Højbjerg Vænge. Bebyggelsen fra 1952 rummer 525 lejligheder og er opført som etagehuse i to og tre etager. 

Totalistandsættelsen af bebyggelsen omfatter bl.a. efterisolering af facader, udførelse af ny, udvendig beklædning, udskiftning af vinduer og altandøre, inddragelse af eksisterende altanarealer i boliger samt etablering af nye altaner, udskiftning af tag på udvalgte blokke, etablering af ventilation med varmegenvinding, renovering af badeværelser og udskiftning af vand- og afløbsinstallationer. Derudover sammenlægges udvalgte boliger, og der indrettes ca. 26 nye boliger i tagetagen på nogle af husene.

Udearealerne opgraderes med fornyelse af indgangspartier, forbedring af cykel- og bilparkering, miljøforbedringer i form af tryghedsskabende belysning og åbning af lukkede bevoksninger, lege- og fælles opholdsarealer fornys, og der anlægges haver til udvalgte stuelejligheder. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.