Hempelkollegiet - DTU

2017

Bygherre: H-Kollegie Fonden
Donationsgiver: Hempel Fonden
Beliggenhed: DTU, Lyngby
Ydelse: Teknisk bygherrerådgivning
og granskning
Byggeudgift: 110 mio. kr.
Årstal: 2014-2017
Areal: 7.453 m²
Hempel Fonden har gennem en stor donation gjort det muligt at opføre et nyt kollegium på DTU’s grund i Lyngby, og Wissenberg har stået i spidsen for bygherrerådgiverteamet ved opførelsen af det nye kollegium. Kollegiet rummer 200 kollegieboliger, fordelt på seks bygninger i 2-3 etager. Ud over de 19 m² store, møblerede studieboliger indeholder hver bygning fælleskøkkener på hver etage samt studieområde og lounge til afslapning med sofaer og tv. 

Bygherrerådgivningsydelserne omfattede udarbejdelse af byggeprogram i samarbejde med interessenter, prækvalifikation og udbud i totalentreprise, bedømmelse af tilbud og kontraktforhandling, granskning af projektforslag og hovedprojekt, håndtering af bygherreleverancer i hovedentreprise samt overordnet bygherretilsyn under udførelsen, inkl. tidsopfølgning og økonomistyring. Der blev specielt arbejdet med at sikre de særlige krav, som kollegier stiller pga. et stort slid. Derudover har Wissenberg varetaget de totaløkonomiske beregninger i forbindelse med valg af varmeforsyning.