Hammershus Besøgscenter

2018

BYGHERRE

Naturstyrelsen

ART

Kultur/nybyg

YDELSE

Ingeniørrådgivning

ÅRSTAL

2014-2018

AREAL

1.000m²

Præmiering af Hammershus Besøgscenter - Præmiering

Som led i forbedring af forholdene for besøgende til Hammershus borgruin opføres et nyt besøgscenter. 

Besøgscentret og Hammershus Borgruin ligger i de naturskønne og fredede omgivelser i overgangen mellem land og vand på Bornholm.

Byggeriet opføres som en integreret del af omgivelserne, hvor der er lagt vægt på at sikre en skånsom og respektfuld balance med den omkringliggende natur. Borgruinen skal være omdrejningspunktet for historien, som besøgscenteret skal formidle til de besøgende både inde og ude. Bl.a. er den “svævende” tagskive udformet som en landskabelig tribune med udsigt til borgruinen samtidig med, at tagskiven indgår naturligt i det omkringliggende stiforløb. Det statiske system understøtter en fleksibel indretning og brug af bygningen.  

Besøgscentret rummer foyer, cafe, udstilling, skolestue, butik og servicefaciliteter.

Rådgivning sker i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen samt kommunale myndigheder. 

Opføres med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers