Fyrværkeriparken (FBAB, Seest)

2018

Bygherre: Lejerbo Kolding
Beliggenhed: Seest
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Byggeudgift: 47,8 mio. kr.
Årstal: 2014-2018
Areal: 3.525 m²
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Wissenberg vandt, i samarbejde med DISSING+WEITLING (totalrådgiver), EEN TIL EEN og MOVE Arkitektur, konkurrencen om Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig (FBAB) i Seest ved Kolding. Konkurrencen var udskrevet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Kolding Kommune og Lejerbo Kolding. 

Projektet omfattede opførelse af 35 familieboliger med tilhørende fælleshuse i en tæt-lav bebyggelse med flere, mindre klynger. Selve bebyggelsen er del af en udviklingsplan for et større, nyt boligområde i Seest. Boligerne har forskellige størrelser, 59 m²-112 m², med hovedvægten lagt på den største boligtype. Bebyggelsen blev opført i henhold til energiramme 2015.

I designet af boligerne og klyngeområdet blev der lagt vægt på tre hovedemner og deres indbyrdes forhold i sikringen af høj bæredygtighed: Samfundsmæssige/sociale, økonomiske og økologiske/miljømæssige forhold. Bl.a. er der arbejdet med at åbne boligerne op for et stort lysindfald, sikring af et godt indeklima og fleksible modulelementer, der gav mulighed for stor variation i boligerne. Konkurrenceforslaget målrettedes en senere DGNB-certificering.

Boligerne er placeret som en naturlig del af landskabet, således at der kun er en minimal tilretning af landskabet, og udearealerne er udformet, så de indbyder til fællesskab og det spontane møde i hverdagen.