Fælledgården

2016

Bygherre:    Omsorgscenter Fælledgården, v/ KAB (byggeforretningsfører)
Beliggenhed: København
Ydelse: Bygherrerådgivning
Årstal:  2009-2013
Areal:  16.320 m²


 

Omsorgscenter Fælledgården med 260 plejeboliger er ombygget til 190 moderne plejeboliger med tilhørende servicearealer. Projekteringen gennemførtes i et partneringslignende samarbejde, og udførelsen af ombygningen var i en totalentreprise.

Der er i projektet lagt stor vægt på udarbejdelsen af velfungerende servicearealer, som skal sikre et naturligt flow og et sammenhængende forløb mellem de forskellige funktioner.

Der etableredes en ny hovedindgang midt i Drejøgade-fløjen. Et stort og rummeligt foyerområde indrettes med reception og åben forbindelse til caféområdet. Ved at komme ind midt i huset kan man som beboer, personale eller besøgende straks orientere sig i forhold til fordelingen af servicefunktionerne samt adgangen til haven og Hesseløgade-fløjen. Alle servicefunktioner er samlet i stueetagen i “Byens Rum” samt i de tre “stammer” op igennem etagerne.