Energiscreening af syv idrætshaller

2014

Bygherre: Odsherred og Køge Kommuner
Beliggenhed: Odsherred og Køge
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Årstal: 2013-
Areal: fra ca. 2.000m² til 4.500m²


Energiscreeningerne  af syv idrætshaller. Screeningen har seks fokusområder, som, ud over at identificere energibesparelsespotentialer for idrætshallernes forskellige bygningsdele og -komponenter, også lægger vægt på stor brugerinddragelse samt fremtidssikrende og driftsøkonomiske, rentable løsninger. 

Fokusområder:
  • Sikre en god proces for bygherre og brugere under projektet
  • Reduktion af energi ved analyse 
  • Sikring af et godt indeklima ved analyse 
  • Sikre simpel og energiøkonomisk drift 
  • Udarbejdelse af løsninger, der er totaløkonomisk bæredygtige, og som på den lange bane sikrer bygherren merværdi.
  • Monitorering af energiforbruget efter aflevering, så der sikres løbende optimering af anlæggene.
Energiscreeningsrapporten beskriver bygningernes generelle tilstand, muligheder for forbedring af klimaskærmen (facader, vinduer, tag) og analyse af eksisterende energiforbrug. Derudover gives der forslag til energireduktion, CTS-styringsstrategi, forbedring af indeklima, investe-ringsplan med tilbagebetalingstider på varme- og el-reducerende tiltag samt beregning af CO2-reduktion.