Dansekapellet

2013

Bygherre:    Københavns Ejendomme 
Beliggenhed: Bispebjerg Kapel - København
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Årstal:  2009-2013
Areal: 1920 m²
Arkitekt: DOMUS Arkitekter


Omdannelse af Bispebjergs Kapel og krematorie fra 1906 (med flere tilbygninger igennem årene) til et danse- og bevægelsescenter for børn og unge i Nordvestkvarteret.  Der er etableret fem nye dansesale, omklædningsfaciliteter og publikumsområder.

Projektet omfattede en omlægning af de eksisterende, tekniske installationer i den bevaringsværdige bygning, ventilationsløsning i forbindelse med, at huset fremover vil have mange flere besøgende i de fleste af døgnets timer, samt udformning af konstruktioner for tilbygninger og hævning af tag, bl.a. i fremtidig stor dansesal.

Dansekapellet er i november 2012 blevet præmieret af Københavns Kommune for et smukt gennemført byggeri i kategori B (restaurering og ombygning, herunder af bevaringsværdige og fredede bygninger). Wissenbergs ingeniørrådgivning blev rost. 

Se også http://wissenberg.dk/nyhed/praemiering-af-dansekapellet.aspx