Damgårdsparken

2015

Bygherre: Vendbo v/Boligkontoret Danmark
Beliggenhed: Stenløse
Ydelse: Totalrådgivning
Årstal: 2013-
Areal: 5.100m²Wissenberg er blevet engageret til at afdække mulighederne for det eksisterende plejecenter, Damgårdsparken, i forhold til at fremtidssikre de eksisterende rammer samt eventuelt tilbygge nye boenheder, herunder afklare muligheden for støtte fra Lands-byggefonden.  

Damgårdsparkens hovedbygning indeholder 41 plejeboliger med tilhørende servicearealer og aktivitetscenter/genoptræningscenter for beboerne og øvrige borgere. De eksisterende rammer er generelt utidssvarende med et meget lille privat boligareal (14-17 m2), og indretningen ikke er velegnet til svært demente. 

Visionen for det fremtidige plejecenter er at samle kommunens svært demente borgere i rammer, der bedst muligt imødekommer de særlige behov, som denne gruppe ældre har, f.eks. udearealer, hvor de ældre demente kan færdes frit, tryghed i egen bolig samt generelt en overskuelig indretning for både beboere og personale, hvor der samtidig gives mulighed for at vælge større eller mindre fællesskaber.