Dagmargården

2014

Bygherre: Københavns Ejendomme
Beliggenhed: København
Ydelse: Bygherrerådgivning 
Årstal: 2012-2014
Areal: 3.500m²Dagmargården er en ombygningssag for Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Vi har udarbejdet byggeprogram i forbindelse med ombygning af en ejendom i seks etager på Nørrebro (tidligere plejecenter) til 30 boliger for unge sindslidende inkl. administration og servicearealer. Der er afholdt dialogmøder i byggeudvalget for afklaring og programmering i henhold til brugerne og bygherrens ønsker. Vi har udarbejdet en økonomisk analyse og beregning og forestået forundersøgelser af byggeteknisk karakter samt miljøundersøgelser. Derudover har vi foretaget en risikoanalyse.