Christianshavns Skole

2018

Bygherre: Københavns Kommune
Beliggenhed: Christianshavn
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Årstal: 2015-
Areal: 8.777 m2
Arkitekt: Rubow
Projektet omfatter en kapacitetsudvidelse af Christianshavn Skole fra 3 til 4 spor samt en helhedsrenovering af de eksisterende lokaler. I forbindelse med kapacitetsudvidelsen omstruktureres skolens nuværende brug af lokaler for at sikre de bedst mulige rammer for børnene i de forskellige alderstrin. 

Christianshavns Skole er placeret på to matrikler i en tæt bebygget bykontekst på Christianshavn. 

Hovedskolen på Prinsessegade 45 er indrettet i en tidligere hospitalsbygning fra 1915 (bevaringsværdi 2). Herudover er der opført en nyere 3-etagers bygning fra 2001, der rummer to gymnastiksale og basislokaler. 

Matriklen på Prinsessegade 54 – kaldet Filialen – består af to bygninger: En gulstensetagebygning fra 1865 (bevaringsværdi 3) med to nyere tilbygninger på husets bagside samt Philip de Langes hus, en fredet 3-etagers villa fra 1758.

Illustration Rubow