Carlsberg

2012

Udlejer:    Aberdeen Asset Management
Lejer: Carlsberg Danmark
Beliggenhed: København V
Ydelse:   Ingeniørrådgivning, rådgiver for udlejer
Årstal: 2012
Areal: 4.500 m²

Med bistand fra Aberdeen Asset Management har Carlsberg indrettet sig i nyrenoverede kontorlokaler med tilhørende stillerum og mødelokaler. Lejemålet er indrettet i en del af Copenhagen Europe Center (CEC), der tidligere var det gamle Bing & Grøndals produktionsbygninger. Kontoret er beliggende i dele af stueetagen samt på 1.-4. sal. Lejemålet har egen kantine, og der er adgang til terrasse i 1. sals niveau.

Bygningen er energiteknisk optimeret ud fra arkitektoniske hensyn og med respekt for bygningens historik. Nærværende er understøttet af beregninger af fugt- og temperaturforløb gennem konstruktioner og facade. Der er udført indeklima- og varmetabsberegninger. Facaderne er opgraderet, så disse opfylder bygnings-reglementet BR10’s krav til vinduer og facadeisolering. Tekniske anlæg er ligeledes opgraderet for kvalitetsforbedring af indeklima. 

Byggeprocessen har været komprimeret, og lejer har haft stor indflydelse på indretningen gennem det meste af forløbet. Dette betyder, at projektering og udførelse har været tæt forbundet.