Bybjergvej

2019

Bygherre: Ballerup Kommune
(Ballerup Boligselskab, v/ Domea.dk)
Beliggenhed: Skovlunde
Ydelse: Ingeniørydelser - konstruktioner, VVS,
ventilation, el og kloak, byggeledelse
og fagtilsyn
Byggeudgiftl: 60 mio. kr.
Årstal: 2017-2020
Areal: 8.650 m²


Bygningen er en stor, 1-etages bygning fra 1972, der tidligere har haft forskellige anvendelser, bl.a. seminarer. De fleste lokaler er samlet omkring en række atriumgårde. Bygningen ombygges til at rumme flere forskellige formål, blandt andet et dagtilbud for udviklingshæmmede voksne og et botilbud, bestående af 33 handicapboliger, fordelt på tre bogrupper – to af dem samlet om hver deres atriumgård. Dertil kommer der fællesarealer, serviceområder for personalet og rekreative udearealer.

Wissenberg er teknisk rådgiver på opgaven og underentreprenør for Tegnestuen Vandkunsten. Vi projekterer i forhold til VVS, ventilation og el, hvor alle de gamle installationer skal fjernes og erstattes med nye. Derudover også kloak. Med hensyn til konstruktionerne håndterer vi følgevirkningerne af ombygningen. Vi medvirker i hele processen fra udarbejdelse af dispositionsforslag, over projektforslag, hovedprojekt og myndighedsprojekt, til byggeledelse og tilsyn, og endelig projektopfølgning. Opgaven er vundet via en rammeaftale med Domea.dk.