Broagerhus

2019

Bygherre: Frederiksbergs Forenede Boligselskaber,
v/ KAB
Beliggenhed: Frederiksberg
Ydelse: Totalrådgivning i forhold til VVS
(vand og varme)
Byggeudgift: 19,7 mio. kr.
Årstal: 2018-2019
Areal: 8.650 m²


Broagerhus er en ældre bebyggelse fra 1945, beliggende på det yderste Frederiksberg. Huset består af tre længer i fem etager. Længerne ligger i U-form og omkranser et grønt opholdsareal med legeplads ud mod Peter Bangs Vej. Huset er en del af det almennyttige boligselskab, Frederiksbergs Forenede Boligselskaber, og afdelingen her rummer i alt 150 lejligheder, hver med 1-3 rum.

Bebyggelsens vand- og varmeinstallationer trængte til at blive udskiftet. De var udtjente og ofte tilstoppede. Ja, faktisk var vandrørene ikke udskiftet, siden huset blev bygget i 1944-1945.

Ved et miniudbud under en rammeaftale med KAB vandt Wissenberg opgaven med at yde totalrådgivning i forbindelse med renovering af vand- og varmeinstallationerne, hvilket bl.a. omfattede udskiftning af samtlige vandinstallationer, udskiftning af varmesystem fra 1-strenget til 2-strenget, etablering af varmekilder i køkken og baderum, renovering af varmecentral samt etablering af CTS-styring.

Inden selve udførelsen skulle der foretages en 100 % registrering af de eksisterende forhold. Der skulle også undersøges for miljøfarlige stoffer som bly og asbest, hvilket den eksterne samarbejdspartner, SBMI, stod for.