Botilbud Vingen

2018

Bygherre: Lejerbo Frederiksborg
Beliggenhed: Hillerød
Ydelse: Ingeniørrådgivning - projektering og fagtilsyn
Byggeudgiftl: 26 mio. kr.
Årstal: 2014-2018
Areal: 1.620 m²Botilbuddet Vingen er et nyt tilbud til borgere over 18 år med forskellige former for udviklingshæmning eller varige, psykiske funktionsnedsættelser, som medfører et stort behov for støtte og omsorg i hverdagen. Botilbuddet er opført som 20 almene boliger ved Egedammen i Hillerød. I forbindelse med opførelsen varetog Wissenberg samtlige ingeniørarbejder som underrådgiver for Mangor & Nagel Arkitekter. Projektet blev udarbejdet med stor respekt for den enkelte beboer, da boligerne skulle være deres fremtidige hjem. Samtidig blev der lagt vægt på tryghed for såvel beboere som personale, bl.a. i form af en overskuelig indretning og et godt lysindfald, således at personalet til enhver tid har fuldt overblik over fællesarealerne. Der indarbejdedes en række velfærdsteknologier i boligerne for at finde tekniske løsninger, der skulle give beboerne størst mulig frihed i eget hjem, skabe et godt arbejdsmiljø og frigøre varme hænder. Botilbud Vingen projekteredes i forhold til Lavenergiklasse 2015 og er forberedt til nemt at kunne konverteres til Lavenergiklasse 2020.