Borgen

2019

Bygherre: BSB Svendborg, v/ Domea.dk
Beliggenhed: Svendborg
Ydelse: Teknisk rådgivning
Byggeudgiftl: 156 mio. kr.
Årstal: 2017-2020 
Areal: 11.314 m2 m²
Da Svendborgs Nordre Skole lukkede i 2011, var skolen en markant kolos fra 1947, beliggende på et af Svendborgs højeste steder. Skolen skulle rives ned, så der kunne bygges nye, almene boliger på den attraktive grund. BSB Svendborg og Domea.dk vandt opgaven i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten. Beliggenheden, højt med udsigt over byen og sundet, var en storladen situation. Derfor kom den nye bebyggelse til at hedde Borgen. Den er nærmest bygget op som en borg og kan ses på lang afstand. 

Bebyggelsen består af to dele. Den ene del er en etagebebyggelse på 3-5 etager, bestående af tre blokke med lejligheder i hesteskoform. I en af blokkene etableres en dagligvarebutik i stueetagen. Butikken - og lejlighederne, beliggende i bygningen med butik - er finansieret af en privat investor og skal anvendes til privat udlejning, resten er almene boliger under BSB Svendborg. Den anden del af bebyggelsen kommer til at bestå af rækkehusboliger i to rækker, som er placeret i midten af bebyggelsen, midt i hesteskoen.


Vandkunsten er totalrådgiver på projektet, og Wissenberg er, som underrådgiver til Vandkunsten, teknisk rådgiver. Wissenbergs opdrag er at lave ingeniørprojektering af el, VVS, ventilation og konstruktion. For at gøre projektet mere bæredygtigt genanvendes de smukke, røde mursten fra den gamle skole på byggeriets facade. For at mindske belastningen på kloaknettet giver kommunen tilskud til, at der oprettes lokal afledning af regnvand (LAR).