Bøgildlund Plejecenter

2018

Bygherre: Ikast-Brande Kommune
Beliggenhed: Ikast
Ydelse: Totalrådgivning
Byggeudgift: 87,5 mio. kr.
Årstal: 2014-2018
Areal: 2.170 m²
Som underrådgiver for Cubo Arkitekter var Wissenberg med til at opføre et nyt plejecenter på Bøgildvej i Ikast. Det nye plejecenter skulle erstatte to plejecentre og et daghjem. Tankerne bag det nye plejecenter var, at beboerne skulle føle sig trygge, hjemme og have mulighed for at bevæge sig. Derfor blev Bøgildlund formet som en sløjfe, så beboerne trygt kan færdes rundt i huset og nemt finde tilbage til udgangspunktet.

Projektet omfattede totalrådgiveropgaven i forbindelse med opførelsen af den første etape med 48 almene plejeboliger, daghjem og tilhørende servicearealer. Første etape skulle desuden forberedes til, at det eventuelt på et senere tidspunkt kan besluttes at realisere etape 2, som omfatter opførelse af yderligere 48 plejeboliger med tilhørende servicearealer.