Blåkildegård

2018

Bygherre: AKB v/KAB
Beliggenhed: Høje Tåstrup
Ydelse: Totalrådgivning
Årstal: 2010-
Areal: 41.000 m²
Arkitekt: Domus
Landskab: Lassen Landskab
Øvrige rådgivere: El-ingeniør Gert Carstensen

 

Gennemførelse af helhedsplan for større rækkehuslignende bebyggelse med 411 boliger i to etager.

Arbejderne har fire omdrejningspunkter:

Indeklimatiltag, som omfatter efterisolering af gavle, renovering/lukning af krybekældre samt etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding.

Facaderenovering, som omfatter energioptimerende facaderenovering (forebyggelse af betonnedbrydning) samt etablering af altaner i gavle med 1. sals boliger.

Energitiltag, som omfatter montering af sokkel- og randzoneisolering, montering af solceller, udskiftning af brugsvandsinstallationer inkl. veksler, etablering af vandmålere og ombygning af varmecentral fra direkte fjernvarme til vekselvarme.

Miljøforbedringer, bl.a. omlægning af parkeringsarealer, pladser/torve og legepladser.

Wissenberg har forestået beboerinddragelse i form af fokusgrupper samt workshop om kommunikation.