Birkehøj Plejecenter

2013

Bygherre: Høje Taastrup Kommune
Beliggenhed: Høje Taastrup
Ydelse: Bygherrerådgivning/forretningsførelse
Årstal: 2012-2013
Areal: 4.044 m2Wissenberg blev involveret som bygherrerådgiver efter, at der var fundet en totalentreprenør til gennemførelse af renovering/ombygning af eksisterende skole (Rønnevangsskolen) til plejecenter. I forbindelse med opstarten af entreprisen viste det sig, at bygningerne havde skimmelsvamp i det meste af tagkonstruktionens flade tag, og at omfanget af PCB-forurening var af væsentligt større omfang end antaget, bl.a. med for store koncentrationer, ophobet i de indvendige konstruktioner.

Wissenberg har afdækket, afklaret og fundet en løsning for de konsekvenser, som de nævnte forhold har haft for projektet. Wissenberg har bl.a. foranlediget nye forundersøgelser samt udarbejdet beslutningsgrundlag i kommunalt/politisk regi, indeholdende blandt andet nye handlingsplaner og økonomiske konsekvensanalyser.

Konsekvensen for projektet var, at det blev besluttet at rive Rønnevangsskolen ned og bygge et nyt plejecenter (Birkehøj Plejecenter) på matriklen. 

Wissenberg har forestået nye kontraktforhandlinger med totalentreprenøren og udført forretningsførelse for udarbejdelse af nyt projektforslag og hovedprojekt med sideløbende afklarings- og beslutningsprocesser med bygherrens arbejdsgrupper og andre interessenter.