Bank-Mikkelsens Vej

2019

Bygherre: Gentofte Kommune, v/ Gentofte Ejendomme
Beliggenhed: Gentofte
Ydelse: Ingeniørrådgivning - projektering, fagtilsyn, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering
Byggeudgift : 268 mio. kr. 
Årstal:

2015-2020

Areal: 15.750 m²


Området Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte Kommune huser en lang række dag- og botilbud til voksne og børn med multiple handicaps. Området skal fremover fortættes og gives mere tidssvarende rammer for brugere og personale, ligesom der er et ønske om at integrere området og dets friarealer bedre i den omkringliggende bydel. Desuden skal der indarbejdes et antal almene familieboliger i området.

I samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten som totalrådgiver er Wissenberg med til at realisere om- og udbygningen af Bank-Mikkelsens Vej-området under mottoet ”Det gode liv - i nye rammer”. Projektet omfatter nybyggeri af 120 tidssvarende og fleksible boliger med servicearealer til voksne med handicaps, opført efter almenboligloven, samt opførelse af børnehus/specialinstitution med døgnbemanding til børn med handicaps og dertilhørende fælles administrationsfaciliteter. Som en del af børnehusopgaven ombygges tillige den gamle hovedbygning, Gammelmosehus.

Realisering af projektet kræver nedrivning af store dele af de eksisterende bygninger på området. Der er fundet tungmetaller, PCB, KP, asbest og skimmel flere steder i de gamle bygninger, hvorfor nedrivnings- og moderniseringsarbejderne også kræver en større miljøsanering. Nedrivningen af de eksisterende bygninger giver mulighed for en bebyggelsesmæssig fortætning af området, som dermed åbner op for de mange nye boliger og institutionstilbud.

Derudover vil udearealerne, herunder veje og parkeringsforhold, blive moderniseret, og der vil blive skabt rekreative arealer, som imødekommer beboernes særlige behov.