Bagsværd Skole

2013

 
Bygherre: Gladsaxe Kommune
Beliggenhed:Gladsaxe
Ydelse:Ingeniørrådgivning
Byggeudgift: 155 mio. kr.
Årstal: 2011-2013
Areal:11.200 m²
Totalentreprenør:Jönsson
Arkitekt:Nova 5
Landskabsarkitekt:GHL Gruppen

 

Opførelse af en ny 3-sporet skole inkl. SFO og udearealer samt nedrivning af eksisterende skole (Søndergård Skole) og udskiftning af tag på eksisterende idrætsbygning.

Skolen udføres som to fløje på to etager, der ligger parallelt, men som indbyrdes er forskudt og sammenkædet af en mellembygning. Den nordlige fløj rummer mellem- og udskoling, mens den sydlige fløj rummer indskoling og SFO.

Mellembygningen er i tre etager og mellem fløjene friholdt fra terræn, således at der dannes et portlignende område ved skolens hovedindgang. Bygningen rummer kantine, samlingssal, administration samt øvrige fælles- og personalefaciliteter.

De ingeniørmæssige udfordringer er bl.a. bygningernes indbyrdes geometri samt jordbundsforholdene, der bl.a. består af en tidligere grusgrav med fundamenter fra tidligere bygninger, hvilket besværliggør funderingen, da pælene knækker, hvorved de statiske forudsætninger ændres løbende.

Skolen opføres i henhold til lavenergiklasse 2015.

Illustration Nøhr og Sigsgaard.