Baggesenskolen

2015

Bygherre: Slagelse Kommune
Beliggenhed: Korsør
Ydelse: Totalrådgivning -  programmering, forundersøgelser, bruger-inddragelse, projektering, tids- og økonomistyring, kontrahering, projektgranskning, byggeledelse og fagtilsyn
Byggeudgift: Ca. 16 mio. kr.
Årstal: 2013-2015
Areal: 5.200 m2
Samarbejdspartnere: Bjerg Arkitektur og Teknologisk Institut


Den første fase indeholdt en byggeteknisk gennemgang af skolen, som dannede grundlag for en analyse af energirentable tiltag. Med udgangspunkt i analysen, som også indeholdt økonomiske overslag for gennemførelse af arbejderne, bistod Wissenberg bygherren med at finde den rigtige energioptimering af byggeriet inden for den tilgængelige, økonomiske ramme.

Den anden fase bestod af projektering, udbud, tilsyn og realisering af de besluttede arbejder, som omfattede efterisolering af facader til passivhusstandard, montering af solafskærmning med henblik på reduktion af ventilation og køling, udskiftning af vinduer, installation af dagslysstyring, udskiftning af ældre belysningsarmaturer, nedtagning af eksisterende udsugning samt montering af nyt balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding og endelig montering af akustiklofter.

Fase tre omfattede energioptimering af taget ved udførelse af ekstra isolering samt montering af solceller på taget.