Albertslund Vest

2008

Bygherre:    Boligselskabet BO-VEST
Beliggenhed: Albertslund  Vest
Årstal:  2008-
Areal: 460 gårdhavehuse

 

Registrering og tilstandsvurdering af gårdhavehusbebyggelse, opført omkring 1965 som industrialiseret elementbyggeri. Indeklimaundersøgelser af repræsentative boliger samt destruktive undersøgelser af tage og fundamenter.
Udarbejdelse af forslag til helhedsplan for renovering af den samlede bebyggelse og af materiale til sagsbehandling i Landsbyggefonden.

Projektering og udførelse af prøvebolig med anvendelse af renoverings- og energitiltag, som tænkes anvendt i den planlagte storskalarenovering.