Albertslund Syd – rækkehusene

2016

 

Bygherre: AB Syd og VA4 Række, v/ BO-VEST
Beliggenhed: Albertslund
Ydelse: Bygherrerådgivning inkl. beboerinddragelse
Årstal: 2011- 2016
Areal: Ca. 59.400 m2
Arkitekt:

WITRAZ, nu Rambøll

Renovering af en større rækkehusbebyggelse med i alt 550 boliger i to etager. Projektet er indledt med et forsøgsprojekt på enkelte boliger. Forsøgsprojektet er gennemført før bygherrerådgivningens opstart og er en væsentlig del af bygherrerådgivningens ydelse i forbindelse med at få viderebragt den opsamlede viden til projektet.

Derudover indeholder rådgivningen:

Udarbejdelse af byggeprogram
Prækvalifikation og EU-udbud i en totalentreprise
Bedømmelse af tilbud
Entrering
Granskning af totalentreprenørens projekt
Facilitering af følgegruppen i forhold til dens store engagement i projektet og boligerne
Opfølgning på kommentarer fra følgegruppen til EUDP-boligerne
Samling af ønsker og emner til grundlaget for tilvalgskataloget
Indarbejdelse af valgte løsninger og fastholdelse af dette i forhold til totalentreprenøren i realiseringsfasen
Håndtering af genhusning af beboere
Overordnet bygherretilsyn under udførelsen

Artikel om resultatet af de første energimålinger: http://ing.dk/artikel/sjaelden-succes-en-energirenovering-der-naar-sine-sparemaal-173759?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Illustration fra MT Højgaards vinderforslag - Rubow arkitekter