Albertslund Syd – gårdhusene

2018

 
Bygherre: VA, afdeling 67, 4 Syd, VA afdeling 66, 4 Nord og Albertslund Boligforening, afde-ling 3702 Syd, v/ BO-VEST
Beliggenhed:Albertslund
Ydelse:Totalrådgivning
Årstal: 2012-
Areal:Ca. 100.000 m2
Arkitekt:Vandkunsten

 

Renovering af 1001 gårdhuse med en høj grad af brugerinddragelse.

Bebyggelsen er opført i 1963-1969 med brug af billig, eksperimentel og industriel byggeteknik. Husene er robuste og arkitekturen potentiel folkelig, hvilket betyder, at de kan holde til en omfattende visuel transformation, både indvendigt og udvendigt.

Konkurrenceforslaget viderefører den industrielle byggeskik, men i en nutidig fortolkning, som dels indeholder større individuel og kollektiv konfigurationsfrihed for beboerne, og dels en forvandling af ressourcer, der sigter mod et lukket materialekredsløb.

For at sikre det bedste vurderingsgrundlag ved udvælgelsen af den rigtige renoveringsmodel er projektet indledt med renovering af seks prøvehuse. Disse har været omdrejningspunkt for bl.a. beboerdialog, bæredygtighedsstrategi, forsøg med forskellige tekniske (reduce, reuse, recycle), energibesparende foranstaltninger, totaløkonomiske vurderinger og arkitektoniske løsninger.

Renoveringens omfang besluttes efter evaluering af prøvehusene, men omfatter bl.a. klimaskærm (facader og tag), etablering af terrændæk og ventilation, udskiftning af brugsvands- og el-installationer, varmeanlæg samt ny indretning af boliger.

1. præmie i konkurrencen

Filmklip om beboerinddragelsesprocessen: https://vimeo.com/55271807

Filmklip om A-town: https://vimeo.com/95257137