3 daginstitutioner i Albertslund - fremtidensdaginstitutioner

2011

Bygherre:    Albertslund Kommune
Beliggenhed: Albertslund
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Årstal:  2008-2011
Areal: 3*1.050m²
Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard A/S
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen Landskab ApS
Totalentreprenør: Enemærke og Pedersen
Øvrige rådgivere:   PME El-rådgivning ApS

 

Tre daginstitutioner som passivhuse,  der hver er normeret til 100 børn.

Bygningerne er opført som passivhuse med et meget lavt energiforbrug og fremstår med et autoriseret passivhus-certifikat.

Daginstitutionerne er placeret tre forskellige steder i Albertslund, og der er kun sket få ændringer i udformningen af to af daginstitutionerne. Det har været nødvendigt at spejlvende den sidste daginstitution for at imødekomme gode adgangsforhold i tilknytning til indretningen.

To af de tre daginstitutioner er tilsluttet den offentlige fjernvarmeforsyning, der betragtes som en CO2-neutral energiforsyning. Den tredje institution ligger uden for fjernvarmeområdet, og der er her udført et jordvarmeanlæg som primær varmeforsyning, suppleret af et solvarmeanlæg til opvarmning af brugsvand. Alle tre institutioner opvarmes ved gulvvarme, der giver en øget komfort, og som ved sin lave fremløbstemperatur reducerer unødigt varmetab til omgivelserne.

Arbejdet omhandlede også miljøkortlægning og -analyse.