Wissenberg A/S
Rådgivende Ingeniører F.R.I
Hejrevej 26, 4. sal
2400 København NV

Tlf.:  33 86 34 86

Mail: info@wissenberg.dk

Faktura sendes til: faktura@wissenberg.dk