Værktøjer

Vi arbejder, som en naturlig del af vores hverdag, med forskellige værktøjer, der understøtter optimale projektløsninger.

Wissenberg råder over teknisk udstyr til konstruktionsundersøgelser samt plug ’n play-udstyr til analyse og optimering af indeklima-, energi- og fugttekniske forhold.

Vi har stor åbenhed og parathed i forhold til at arbejde med nye digitale tiltag. Vi anvender en bred vifte af it-software inden for projekt- og tidsstyring, simulering, dimensionering, energi- og indeklimamodellering, videndeling, projektweb og tegneprogrammer – herunder 3D-modeller med byggeobjekter (BIM) med de senest opdaterede programversioner af AutoCad og Revit samt Solibri til konsistens- og kollisionskontrol. Der er et stort potentiale ved anvendelse af BIM, men det forudsætter, at bygherren tidligt i processen tager de nødvendige beslutninger og stiller de rigtige IKT-krav. Læs mere om Wissenbergs IKT-rådgivning.

Endelig har Wissenberg et fuldt udstyret trykkeri til produktion af tegninger og tekst.