Udvikling

Deltagelsen i udviklingsprojekter bringer os tættere på den bæredygtige løsning

Wissenbergs interesse for udvikling blev grundlagt allerede i de tidlige år. Vi har været aktive deltagere og foregangsmænd i en lang række projekter inden for ”økologisk byfornyelse”, f.eks. solenergi og genbrug af regnvand, og vi har formidlet og opbygget kompetencer i langsigtede, bæredygtige projektløsninger.

Erfaringen og synergien fra de tidlige projekter er båret videre og udvidet i mange inspirerende retninger. Vi har deltaget i talrige udviklingsprojekter inden for:

• Nye samarbejdsformer
• Bæredygtigt byggeri
• Energioptimering, f.eks. lavenergi/passivhuse
• Indeklimarenovering
• Miljørigtig projektering
• Arbejdsmiljøhåndtering
• Projekteringsværktøjer
• Optimering af byggeprocesser
• Præfabrikerede byggekomponenter

En innovativ og kreativ tankegang er blevet en del af dagligdagen på såvel tegnestuen som på byggepladserne.

Vi ønsker til stadighed at udvide vores kompetencefelt gennem deltagelse i udvikling og forskning.